De Postduiven Koerier

Uw koerier voor Afdeling 3 en 4, en verder 😉

Privacy Policy

Privacy beleid De Postduiven Koerier 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

De Postduiven Koerier kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Postduiven Koerier middels aanmelden op onze website, depostduivenkoerier.nl, en/of omdat u deze zelf bij heeft verstrekt via email aan ons.

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

 

Waarom heeft De Postduiven Koerier deze gegevens nodig:

De Postduiven Koerier verwerkt uw persoonsgegevens als volgt:

– Uw naam, adres- en contactgegevens worden uitsluitend opgeslagen bij het sluiten van een transportovereenkomst. Dit is nodig om het transport goed te kunnen afhandelen. 
– Uw gegevens kunnen door De Postduiven Koerier worden gebruikt om per email contact met u te kunnen opnemen indien nodig. In dringende gevallen kunnen wij u ook telefonisch benaderen.
– De Postduiven Koerier kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaat deze uit het transporteren van duiven en/of duif gerelateerde materialen.

 

Hoe lang bewaart De Postduiven Koerier uw gegevens:

De Postduiven Koerier bewaart uw persoonsgegevens:
– Zolang u geen opdracht geeft om deze te verwijderen uit ons adressenbestand.
– Offline op eigen datadragers, derhalve niet in een online adressenbestand.

 

Deelt De Postduiven Koerier uw gegevens met anderen:

De Postduiven Koerier verstrekt uw persoonsgegevens:
– alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u,
– of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

– U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren. 
– U kunt ook een verzoek tot correctie of verwijdering van uw account sturen naar info@depostduivenkoerier.nl.
– De Postduiven Koerier zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging:

De Postduiven Koerier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (HTTPS) voor de website om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Postduiven Koerier verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Postduiven Koerier op via info@depostduivenkoerier.nl

De Postduiven Koerier is als volgt te bereiken: E-mailadres: info@depostduivenkoerier.nl