De Postduiven Koerier

Uw koerier voor Afdeling 3 en 4, en verder 😉

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Startactie maart/april 2024
  1. De actie loopt van 21 maart 2024, 00:00 uur tot en met 30 april 2024, 23:59 uur.
  2. De actie tarieven gelden uitsluitend voor opdrachten welke uiterlijk 30 april 2024 definitief gemaakt zijn.
  3. Op de actie tarieven kan een toeslag van toepassing zijn voor: Kosten opvanglocatie’s, spoedritten, exclusieve ritten (1 hele rit op verzoek Opdrachtgever zonder tussenstops voor derden), tol- en/of veerkosten en de Waddeneilanden.
  4. Bij meerdere, voor het einde van de actieperiode definitief gemaakte opdrachten, uit te voeren nà de actieperiode, zijn de actie tarieven slechts voor 1 boeking uit te voeren nà de actieperiode geldig.
  5. De Postduiven Koerier is gerechtigd om meerdere boekingen te combineren dan wel te wachten met het inplannen van de opdracht tot er meerdere opdrachten in te plannen zijn op de route.
  6. De Postduiven Koerier voert de opdracht uiterlijk binnen 14 dagen na definitief maken van de opdracht uit tenzij schriftelijk een latere datum is overeengekomen.
  7. Onverminderd blijven de Algemene Voorwaarden van kracht.